کارشناس ارشد توسعه کسب و کار

Job description

 درک نیاز سازمان و برنامه ریزی برای پاسخگویی به آنها

 راهبری همکاران تیم توسعه کسب و کار به منظور ایجاد خروجی با بهره وری حداکثری

 برقراری ارتباط سازنده با مدیر واحد و سایر مدیران شرکت و مداخله فعالانه در نقش تسهیلگر

 همکاری پایدار با مدیر واحد جهت اداره تیم توسعه کسب و کار

 توسعه حوزه فعالیت های تیم توسعه کسب و کار بر اساس نیاز سازمان و بازار

Requirements

 

 درک بالای مفاهیم استراتژیک به همراه تجربه عملی بالا

 (توانایی راهبری تیم و تجربه کاری به عنوان راهبر تیم با اعضای بیش از ۱۰ نفر (تعداد اعضای تیم اجباری نیست

 Business Development سابقه فعالیت در نقش

 آشنایی کامل با مفاهیم کسب و کار آنلاین

 (آشنایی با مفاهیم مالی (امتیازمحسوب می شود

 توانایی برنامه ریزی و مدیریت زمان

 توانایی حل مساله

 توانایی پیشبرد چندین کار همزمان

 مسئولیت پذیری بالا

 روحیه کار تیمی

 مهارت تعامل و برقراری ارتباط عالی

 سابقه فعالیت در شرکت با تعداد کارمند بالا