کارشناس تامین

Job description

ارتباط با بدنه کارشناسی صنعت ریلی

تسهیل فرآیند فروش بلیط قطار و پیگیری مشکلات احتمالی

بررسی مشکلات گزارش شده از طرف کال سنتر و پیگیری موارد استثناء

بررسی صورتحساب های ارسالی با تامین کنندگان و مغایرت گیری

بررسی ماهیانه زمانبندی حرکت قطارها و تامین سهمیه مورد نیاز

Requirements

آشنایی با صنعت ریلی و تامین‌کنندگان

آشنایی با سیستم فروش بلیط قطار

آشنایی با صنعت گردشگری و نیازمندی‌های آن

روابط عمومی قوی

دارای پشتکار و نتیجه گرا

تسلط کافی به کامپیوتر و آفیس

سابقه کاری در شرکت‌های ریلی و یا آژانس‌های مسافرتی مزیت محسوب می‌شود