کارشناس حقوقی

Job description

پیگیری پرونده شکایات،تعزیرات،پلیس فتا،دادگستری

ثبت و تنظیم صورتحساب،مسئول امور اداری بخش حقوقی

تنظیم و اصلاح قراردادهای درخواستی

Requirements

تسلط به زبان انگلیسی 

منظم،دقیق،پیگیر،مسئولیت پذیر،ارتباط موثر با همکاران و سایر اشخاص

تسلط به Word , Excel

انجام امور مربوط بایگانی فیزیکی و الکترونیکی اسناد و مدارک

مسلط به امور ثبتی و آشنا به ثبت علامت تجاری

پیگیری امر شکایات از وکلای شرکت