کارشناس خزانه داری

Job description

.

Requirements

 

انجام امور مربوط به دریافت و پرداخت
آشنا به اصول و استانداردهای حسابداری
مسلط به عملیات بانک و صندوق و نحوه عملکرد اوراق بهادار
مسلط به فرآیندها و رویه های حوزه خزانه داری
آشنا به قوانین و مقررات در حوزه فعالیت مرتبط
  توانایی تحلیل سیستم خزانه داری
 توانایی تحلیل و استقرار سیستم خزانه داری
... توانایی دریافت و پرداخت و صدور سند و
 توانایی محاسبه مغایرت بانکی و عملیات تنخواه
 توانایی ارائه تسهیلات مالی
توانایی محاسبه عملیات ضمانت نامه
 توانایی محاسبه عملیات پایان سال و گزارش های سیستم
سایر امور مربوط به واحد خزانه داری
دارای مهارت دقت ، امانتداری، پیگیری امور ، مدیریت زمان و رحیه کار تیمی

حداقل ۳ سال سابقه کار مرتبط

مسلط به کنترل موجودی و مبالغ چک
مسلط به ارائه گزارشات حسابداری

محدوده سنی حداقل 24 سال و حداکثر 28 سال