سرپرست حقوقی

Job description

  راهبری مسائل حقوقی مربوط به کسب و کار، از جمله حاکمیت شرکت، معاملات، معاملات تجاری، مقررات و سایر امور شرکت ها  

ارایه راه حل های حقوقی جهت به حداقل رساندن ریسک های قراردادی و شناسایی و ارایه تحلیل مناسب جهت حل مسائل مربوط به پروسه های قانونی و تجاری و ارائه توصیه های مناسب برای کسب و کار  

شرکت در محاکم و جلسات برای دفاع از حقوق شرکت   

تهیه گزارش ها و سایر اسناد و مستندات قانونی  

بازنگری، مذاکره و تنظیم پیش نویس انواع قراردادها 


Requirements

مدرک کارشناسی ارشد حقوق خصوصی یا حقوق تجارت بین الملل  

 تسلط به مباحث حقوق تجارت الکترونیک و حقوق مالکیت فکری    

 دارای حداقل 3 سال تجربه به عنوان کارشناس حقوقی  

 (تسلط بر زبان انگلیسی و متون حقوقی (نوشتن و صحبت کردن 

( مهارت در مایکروسافت آفیس (ورد و پاورپوینت و اکسل  

 مهارت های پیشرفته ارتباطات و رهبری    

 با انگیزه زیاد با مهارت های سازمانی عالی، توجه و دقت بالا به جزئیات